Prawdy i mity o nadciśnieniu | MOCNESERCE.pl
Reklama

Prawdy i mity o nadciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze to choroba wyłącznie osób otyłych

Nadciśnienie tętnicze dotyka wszystkich. U osób otyłych występuje ono rzeczywiście częściej, ponieważ otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo naczyniowego.  Występowanie przypadków nadciśnienia tętniczego w Polsce nie odbiega od danych innych krajów wysokorozwiniętych. Według szacunkowych danych 25% dorosłej populacji w Polsce ma problemy z tą chorobą. Przeprowadzone badania udowodniły, że istnieje związek pomiędzy nadciśnieniem, a masą ciała. Zmniejszenie masy ciała powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno u osób z nadciśnieniem, jak i u tych, u których ciśnienie nie budzi zastrzeżeń. Obniżenie ciśnienia tętniczego wynosi ok. 1mmHg na każdy utracony kilogram.

Fałsz

Regularne przyjmowanie leków z kwasem acetylosalicylowym sprawi, że problem nadciśnienia i chorób serca nam nie grozi

Regularne przyjmowanie leków z kwasem acetylosalicylowym zapobiega powstawaniu zatorów i zakrzepów, które często prowadzą do choroby niedokrwiennej serca lub udaru mózgu. Specjalistyczne badania wykazały, że włączenie małej dawki leków z kwasem acetylosalicylowym do leczenia u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, spowodowało redukcję występowania chorób sercowo naczyniowych oraz udarów mózgu. Nie zwiększyło się jednocześnie ryzyko krwawienia mózgowego. 

Świadczy to o tym, że przyjmowanie leków z kwasem acetylosalicylowym należy rozważyć u osób chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku powyżej 50 lat lub ze znacznym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Trzeba jednocześnie pamiętać, że osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze stosujące pochodne kwasu acetylosalicylowego często mogą mieć problem z zatrzymaniem płynów w organizmie,  co prowadzi do uszkodzenia czynności nerek i  tym samym do podniesienia się ciśnienia tętniczego. Badania wykazały, że u chorych na nadciśnienie tętnicze stosujących regularnie silne leki przeciwbólowe-przeciwzapalne ciśnienie tętnicze średnio wzrasta o 5 mmHg. 

Fałsz
Fałsz w przypadku nadciśnienia tętniczego

True
Prawda w przypadku chorób serca

Osoby z nadciśnieniem powinny codziennie je kontrolować

W okresie ustalania rozpoznania choroby należy wykonywać co najmniej dwa pomiary rano oraz co najmniej 2 pomiary wieczorem każdego dnia przez tydzień. Osoby poddane już stałemu leczeniu  powinny mierzyć ciśnienie przez tydzień, co 3 miesiące (przed każdą wizytą lekarską), a wyniki badania zapisywać. Wyniki trzeba pokazywać lekarzowi przy okazji wizyt kontrolnych.

Prawda

Osoby z nadciśnieniem, częściej niż pozostali, powinni być badani przez okulistę

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego osoby z nadciśnieniem powinny okresowo (np. raz na 3 lata) badać dno oka. Konieczne jest to do bieżącej oceny zmian  nadciśnieniowych. 

Prawda

Osoby z nadciśnieniem tętniczym do końca życia muszą przyjmować leki obniżające ciśnienie

Nadciśnienie tętnicze musi być leczone w sposób ciągły. Osoby u których środki niefarmakologiczne nie dają odpowiednich rezultatów muszą regularne przyjmować leki obniżające ciśnienie. 

Prawda

Sól to olbrzymie zagrożenie osób chorujących na nadciśnienie

Sód znajdujący się w soli to pierwiastek niezbędny do życia. Z drugiej jednak strony, sól zatrzymuje wodę w organizmie, co wiąże się z zapełnianiem tętnic i wzrostem ciśnienia tętniczego krwi. Specjalistyczne badania potwierdziły, iż zmniejszenie dziennej porcji soli, powoduje redukcję ciśnienia tętniczego, natomiast nie powoduje całkowitego zaniku choroby. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spożycie soli nie powinno być większe 5 g/dobę (łyżeczka).

Osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze powinny jednak pamiętać, że wysokość ciśnienia tętniczego zależy od wielu czynników zewnętrznych. W krajach słabo rozwiniętych obserwuje się niższe ciśnienie tętnicze niż w populacji krajów zachodnich. W zeszłym dziesięcioleciu różnice te przypisywano pojedynczym czynnikom, najczęściej zwiększonemu spożyciu soli. Obecnie przyjmuje się, że na wyższe ciśnienie wpływ mają inne różnice dotyczące zwyczajów żywieniowych oraz stylu życia.

Prawda

Nadciśnienia nie można całkowicie wyleczyć

Nadciśnienia nie można całkowicie wyleczyć, ale można i należy łagodzić jego skutki przez stosowanie metod niefarmakologicznych, takich jak zakończenie palenia tytoniu, zmianę diety (zwiększenie spożycia owoców i warzyw, ograniczenie spożycia soli oraz alkoholu), zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej, oraz regularne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych. Czynniki te mają na celu utrzymanie ciśnienia tętniczego w odpowiednich normach. W łagodnych przypadkach tej choroby przyjmowanie leków nie jest konieczne - wystarczające są jedynie metody niefarmakologiczne m.in. zmiana stylu życia. 

Prawda

W okresie ciąży problemy z ciśnieniem zdarzają się często

Nadciśnienie tętnicze w trakcie ciąży dotyczy 3-10% kobiet. 70% tych przypadków to kobiety rodzące po raz pierwszy. Występowanie nadciśnienia ciążowego związane jest z nieprawidłowym dostosowaniem organizmu kobiety do zmian, które zachodzą w jej organizmie w tym okresie czasu. Nadciśnienie często pojawia się po 20 tygodniu ciąży i samoistnie zanika po porodzie.

W przypadku wystąpienia nadciśnienia ciążowego, należy stosować przepisane leki oraz sprawdzać skuteczność leczenia, regularnie mierząc ciśnienie.  

Badania wykazały, że kobiety, u których wystąpiło nadciśnienie ciążowe podatne są bardziej na rozwój nadciśnienia przewlekłego w przyszłości. Ponadto, narażone na tę chorobę są kobiety, u których występuje istotny czynnik ryzyka, a więc otyłość, czy też zaburzenia gospodarki lipidowej (wysoki cholesterol).

Prawda

Zima to niekorzystna pora roku dla nadciśnieniowców

Zima niekorzystnie działa na osoby z nadciśnieniem, bo w czasie zimnych frontów występują u nich istotne wahania ciśnienia tętniczego.

Prawda

Osoby z nadciśnieniem nie powinny latać samolotem

Nadciśnienie tętnicze nie jest przeszkodą, jednak sam lot samolotem jest bardzo często dużym przeżyciem, dlatego też warto mieć ze sobą lek zapisany przez lekarza, który w razie potrzeby obniży nam ciśnienie.

Fałsz

Zobacz również: