Udar mózgu | MOCNESERCE.pl
Reklama

Udar mózgu

Udar mózgu to poważny incydent mózgowo-naczyniowy dotykające szczególnie osoby po 55 roku życia, mające kłopoty z układem krążenia, nadużywające alkoholu, bądź też nałogowo palące papierosy. Istotnym czynnikiem ryzyka jest w tym przypadku również cukrzyca.


Przyczyny udaru mózgu

Bezpośrednią przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu jest najczęściej zakrzep w naczyniu krwionośnym. Powoduje go blaszka miażdżycowa, bądź też przyniesiona z krwią skrzeplina. Inną przyczyną może być też zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre obszary mózgu spowodowane dużym spadkiem ciśnienia krwi.

Objawy udaru

Zdarza się że objawy udaru mają charakter przejściowy i po krótkim czasie same ustępują. Jeśli ma to miejsce w ciągu pierwszych 24 godzin, mówimy o przejściowym ataku niedokrwiennym. Mają one niestety często charakter powracający i u pewnej grupy osób poprzedzają pełny udar. Dlatego też incydenty takie należy traktować z pełną powagą i niezwłocznie rozpocząć działania mające na celu diagnozowania przyczyny tych zdarzeń.
Objawy udaru to przede wszystkim silny ból i zawroty głowy, niedowład którejś z kończyn lub jej sztywnienie, spadek ostrości widzenia, problemy z mówieniem lub zrozumieniem osoby mówiącej.

Profesjonalna pomoc

W przypadku stwierdzenia u siebie, bądź u innej osoby objawów udary należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Należy tu zaznaczyć, że niewielkie ośrodki medyczne nie posiadające takiego sprzętu jak tomograf komputerowy, czy rezonans magnetyczny będą miały ograniczoną możliwość pomocy choremu. Brak oddziału chirurgii naczyniowej również jest czynnikiem działającym na niekorzyść chorego.
Badaniem które powinno być wykonane niezwłocznie w celu zdiagnozowanie udaru jest tomografia komputerowa. Wykonuje się ją w celu stwierdzenia z jakiego typu udarem mamy do czynienia (wykluczenie krwotoku). Często dodatkowo wykonuje się również rezonans magnetyczny. 
Osoby, które przeszły jedynie przejściowy epizod niedokrwienny, zapisywane mają najczęściej leki zmniejszające ryzyko kolejnych tego typu zdarzeń. Często zaleca im się także kwas acetylosalicylowy przeciwdziałający tworzeniu się zakrzepów.

Przeciwdziałanie

W celu przeciwdziałania ryzyku udaru zaleca się przede wszystkim zwiększenie aktywności ruchowej, ograniczenie ilości spożywanego alkoholu, rzucenie palenia, oraz dietę ukierunkowaną na wspieranie układu krążenia. Jej wynikiem powinno być zlikwidowanie ewentualnej nadwagi oraz obniżenie poziomu cholesterolu. Warto również zadbać o dostarczenie naszemu organizmowi odpowiedniej ilości kwasów omega-3, które mają bardzo korzystny wpływ na układ krążenia. Dodatkowa ich podaż w diecie wpływa na reduckję poziomu trójglicerydów oraz podwyższenie korzystnego cholesterolu HDL. Doskonałym wyborem jest tu najczęściej polecany przez farmaceutów preparat Gold Omega 3.


Zobacz również: