Interpretacja badań | MOCNESERCE.pl
Reklama

Interpretacja badań

Interpretacja wyników badań ciśnienia tętniczego

Skurczowe mmHg Rozkurczowe mmHg Wynik
120 80 Optymalne
121-129 81-84 Prawidłowe
130-139 85-89 Wysokie prawidłowe
140-159 90-99 Nadciśnienie łagodne
160-179 100-109 Nadciśnienie umiarkowane
Powyżej 180 Powyżej 110 Nadciśnienie wysokie

(mmHg to milimetr słupa rtęci - jednostka miary ciśnienia)

Interpretacja wyników badań cholesterolu, trójglicerydów i glukozy

Cholesterol całkowity do 200 mg/dl – prawidłowy
200 do 239 mg/dl - podwyższony
powyżej 240 mg/dl - nieprawidłowy
LDL („zły cholesterol”) poniżej 100 mg/dL- optymalny
100-129 mg/dL - powyżej poziomu optymalnego
130-159 mg/dL granicznie wysoki
160-189 mg/Dl - wysoki
powyżej 190 mg/Dl - bardzo wysoki
HDL („dobry cholesterol”) Mężczyźni ponad 40 mg/dl
Kobiety ponad 45 mg/dl
Trójglicerydy poniżej 150 mg/Dl - prawidłowe
150-199 mg/Dl – graniczne wysokie
200-499 mg/Dl - wysokie
powyżej 500 mg/Dl – bardzo wysokie
Glukoza Poniżej 100 mg/dl na czczo
2 godziny po posiłku nie więcej niż 140 mg/dl

Wszystkie wyniki badań najlepiej skonsultować z lekarzem. Wyjaśni on, czy znajdujesz się w grupie ryzyka chorób układu krążenia oraz może zalecić Ci odpowiednią dietę lub leki.

Zobacz również: