Dr n. med. Rafał Dąbrowski | MOCNESERCE.pl
Reklama

Dr n. med. Rafał Dąbrowski


Dr n. med. Rafał Dąbrowski – kardiolog, długoletni pracownik II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, członek zespołu Pracowni Echokardiograficznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ESC i Working Group on Cardiovascular Pharmacology and Drug Therapy ESC. Autor i współautor ponad 60 publikacji zagranicznych i krajowych, 10 monografii, ponad 70 doniesień na zjazdach naukowych, a także licznych publikacji i doniesień poglądowych o charakterze dydaktycznym. Wykładowca licznych kursów szkoleniowych z zakresu kardiologii oraz sympozjów naukowych. Obiektem jego zainteresowań jest szeroko rozumiana farmakoterapia kardiologiczna nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, choroby wieńcowej i niewydolności serca, ze szczególnym uwzględnieniem roli inhibitorów konwertazy i leków beta-adrenolitycznych.

Pracuje naukowo nad zastosowaniem ultrasonograficznych badań naczyniowych w ocenie funkcji śródbłonka, zaawansowania miażdżycy i powikłań interwencji wieńcowych. Od kilku lat zajmuje się też problematyką prewencji, uwarunkowań i leczenia nieinwazyjnego migotania przedsionków. Uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych z zakresu niewydolności serca, migotania przedsionków i choroby wieńcowej.