Zabezpieczenie poszkodowanego | MOCNESERCE.pl
Reklama

Zabezpieczenie poszkodowanego

U osoby poszkodowanej należy w pierwszej kolejności określić, czy jest przytomna i czy oddycha (przykładamy policzek nad jego usta lub ekran telefonu komórkowego, obserwując zarazem czy unosi się klatka piersiowa). Jeśli nie odczuwamy na policzku oddechu lub nie zaparuje nam ekran telefonu komórkowego, nie widzimy również unoszącej się i opadającej klatki piersiowej uznajemy, że poszkodowany nie oddycha.

Przy określaniu innych nieprawidłowości i urazów kluczowe znaczenia ma obserwacja nieprzytomnej osoby.

Przy udzielaniu pierwszej pomocy pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie!

Nie powinnismy podejmować akcji ratunkowej, jeśli istnieje realne zagrożenie dla nas (np. wybuch).

Należy unikać kontaktu z krwią, ponieważ grozi to zakażeniem niektórymi patogenami (głównie HBV, HCV i HIV) oraz używać specjalnych maseczek lub chusteczek z tkaniny w czasie prowadzenia sztucznego oddychania. 

Zobacz również: