Licznik BMI | MOCNESERCE.pl | Wydruk

Licznik BMI

BMI (ang. Body Mass Index) - współczynnik masy ciała, który obliczamy, dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podniesiony do kwadratu (podany w metrach).
Sprawdź czy Twoja waga jest prawidłowa. 
Oblicz swój indeks masy ciała: